Merikaupunni Ry

Merikaupunni Ry on oululainen, vuonna 2019 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö.

Jäsenistömme muodostaa perinnealus Alpon miehistön. Alpon omistaa Toppilan Möljä Oy.

Toiminnan tarkoitus on tukea Alpon miehistön toimintaa niin, että sillä on riittävät edellytykset pitää alus merikelpoisena ja liikkeellä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden merenkulkuun liittyvien taitojen ja tietojen opiskeluun, opetteluun ja harjoittamiseen.

Yhdistys on kaikille avoin. Toivotamme kaikki Oulun merellisestä perinteestä ja merenkulusta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Alpon historia

Aluksen rakensi vuonna 1943 United Boat Services Corporation, New Yorkin City-saaren telakalla Yhdysvaltain armeijan kuljetusjoukoille. Alus otettiin käyttöön vuonna 1944, ja sen alkuperäinen nimi oli ST-335. Pienet hinaajat, kuten ST-335, kuljetettiin Atlantin yli pääasiassa Liberty-alusten kansilla.

Normandian maihinnousun aikana ST-335 osallistui keinotekoisen Mulberry-sataman kokoonpanoon Omaha-beach:n kaistalla (Mulberry A). Maihinnousun jälkeen ST-355 jatkoi huolto-operaation avustamista.

Sodan jälkeen ST-335 siirrettiin Rotterdamiin toimimaan satamahinaajana. Suomen kansanhuoltoministeriö osti 1946 kesäkuussa 24 hinaajaa, mm. ST-335:n, ja se nimettiin uudelleen nimellä ”N:o 18”. Alus vuokrattiin Suomen merivoimille 28. marraskuuta 1946, varustettiin miinanraivaajaksi ja nimettiin uudelleen DR-18 (Diesel Raivaaja 18). Miinanraivaus DR-18:lla jatkui melkein kaksi vuotta 9. lokakuuta 1948 saakka.

Toukokuussa 1950 DR-18 siirrettiin F. W. Hollmingin telakalle Raumalle, missä sitä vahvistettiin ja rakennettiin jäänmurtajakeula. Alus myytiin 12. toukokuuta 1952 Oulun kaupungille ja nimettiin uudelleen Alpoksi, Oulun apulaiskaupunginjohtaja Alpo Aution mukaan.

Alpo toimi satamajäänmurtajana ja hinaajana toukokuuhun 1971 asti, jolloin se korvattiin uudella aluksella nimeltä Tuura. Sen jälkeen Alpoa pidettiin varalla mahdollisia kriisiaikoja varten, kunnes se jäi virallisesti eläkkeelle vuonna 1992.

Alpo myytiin Toppilan Möljä Oy:lle 18. elokuuta 1999, ja siitä lähtien vapaaehtoiset ovat ylläpitäneet alusta. Alpo vieraili Normandiassa kesäkuussa 2004 Normandian maihinnousun 60-vuotispäivän juhlallisuuksissa. Nykyinen miehistö on huolehtinut aluksesta vuodesta 2018 ja perustanut Merikaupunni ry:n keväällä 2019 miehistön toiminnan turvaamiseksi.